VARAgids

HOI- en NOM-cijfers

Verspreide oplage

174.218

(NOM/HOI Q3/16 t/m Q2/17)

Gemiddeld bereik

511.000

(NOM Print Monitor 2016-II t/m 2017-I)

De VARAgids is het grootste progressieve weekblad van Nederland
Bindinc. verzorgt de advertentieverkoop van de VARAgids. De VARAgids weet als geen ander tijdschrift inhoudelijk te gidsen door het media-aanbod. Door niet alleen overzichtelijk af te drukken wanneer de programma's beginnen, maar vooral ook enthousiasmerend te vertellen welke programma's de beste zijn en waarom. Verwoord door de beste interviewers, de top van journalistiek Nederland, de geestigste opiniemakers en de crème der columnisten (Paul Witteman, Mart Smeets, Claudia de Breij, etc.). In het vak is er dan ook veel waardering voor de VARAgids. En belangrijker, bij de lezer ook: de VARAgids-lezer gaf zijn lijfblad een 7,5. De VARAgids komt 50 keer per jaar uit.

Lezerskern
De VARAgids richt zich op mannen en vrouwen van 35+. Deze lezers houden van verdieping, zijn kritisch, maar genieten van het leven. Ze vinden ideeën belangrijker dan geld en hechten veel waarde aan een betere, evenwichtige wereld, waar ze zich verantwoordelijk voor voelen. Ze zijn milieubewust en geïnteresseerd in ecologisch verantwoorde producten. Actualiteitenprogramma's, documentaires, series, films en kunst & cultuur hebben hun voorkeur.

 

Lezerskern

Geslacht

Leeftijd

Sociale klasse

Gezinsfase

Interesses

gezondheid fit beweging

groen duurzaam milieu

kunst en cultuur