Waardering brandedcontent-rubrieken

Hoe waarderen onze lezers de brandedcontent-rubrieken? Kantar Public voerde in oktober 2016 in opdracht van Bindinc. een online rubriekentest uit onder ruim achthonderd abonnees.

Het betrof abonnees van Avrobode, KRO Magazine, NCRV-gids en Televizier. Van vier gepubliceerde rubrieken met branded content werd getest of lezers ze nog herkenden, waarbij werd gevraagd om ze op verschillende aspecten te beoordelen.

Enkele maanden nadat de rubrieken in de gidsen werden gepubliceerd, blijkt een kwart van de lezers ze nog te herkennen. Eén op de tien weet ook te melden dat hij de rubriek in het eigen programmablad heeft gezien. De helft geeft aan zich de bron niet meer te kunnen herinneren en vier op de tien noemen een andere bron zoals ‘in de krant’ of ‘ergens op internet’.

Interesse

De geteste rubrieken gingen over verschillende onderwerpen: cultuur, reizen, wonen en gezondheid. Uit de test blijkt dat vooral de onderwerpen reizen en gezondheid erg populair zijn onder lezers van de vier gidsen. Verschillen zijn er ook. Zo hebben lezers van Avrobode bovengemiddeld vaak interesse in maatschappelijke en culinaire onderwerpen. Lezers van Televizier blijken bovenmatig geïnteresseerd te zijn in de onderwerpen sport, natuur en milieu.  

1 | Top-15 favoriete onderwerpen onder lezers van Avrobode, KRO Magazine, NCRV-gids en Televizier (n=823)

Wilt u weten wat voor uw branche de meest kansrijke onderwerpen zijn? Neem dan contact op met Agnes de Rijke voor de whitepaper met meer informatie uit het onderzoek.

 

 

 

Onderzoeksverantwoording:

Om de bekendheid en waardering van een nieuwe rubriek te testen, zijn in de periode van 5 oktober tot en met 11 oktober 2016 aan 823 abonnees van Avrobode (n=200), KRO Magazine (n=193), NCRV-gids (n=226) en Televizier (n=205) vier nieuwe rubrieken voorgelegd in een online vragenlijst met een invulduur van ongeveer zes minuten. De rubrieken zijn in het voorjaar en in september van 2016 in de vier gidsen gepubliceerd. In dit rapport zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek weergegeven.